Hỗ trợ 24/24: 0918.818.842
Banner

Tin mới nhất


Điều kiên vé

Điều kiện hoàn,đổi và hủy vé

1.Vé nội địa

*Hạng Thương gia linh hoạt (C,D) đổi chuyến bay miễn phí,đổi hành trình mất phí 250,000VNĐ (Trừ giai đoạn Tết nguyên đán: phí 600,000VNĐ),hoàn vé mất phí bao gồm giá vé và các khoản thuế phí phát sinh,cộng 1,25/dặm hệ số GLP

*Hạng phổ thông linh hoạt (Y.K),đổi chuyến bay miến phí,đổi hành trính mất phí 250,000VNĐ (Trừ giai đoạn Tết nguyên đán: phí 600,000VNĐ), hoàn vé mất phí bao gồm giá vé và các khoản thuế phí phát sinh,cộng 1.00/dặm hệ số GLP

*Hạng tiết kiệm linh hoạt(L,M) tiết kiệm(R,Q) áp dụng như sau:

- Đổi chuyến bay:

•  Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 250,000VNĐ

• Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 500,000VNĐ

•  Kết hợp giá: Áp dụng mức phí cao nhất của các chặng thay đổi

-Đổi hành trình:

•    Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 250,000VNĐ

•    Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 500,000VNĐ

-Hoàn vé:

•      Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 250,000VNĐ

•      Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 500,000VNĐ

Không cộng hệ số GLP cho hạng tiết kiệm còn hạng tiết kiệm linh hoạt công 0.75/dặm hệ số GLP

*Siêu tiết kiệm(E,P) Đây là hạng vé không được phép thay đổi hoàn, hủy vé.

2.Vé Quốc tế

*Hạng thương gia linh hoạt,phổ thông đặc biệt,phổ thông linh hoạt(C,D,I,Z,Y):Đây là hạng vé đổi hoàn hủy vé miễn phí

-Hạng thương gia linh hoạt cộng 1.25/dặm hệ số GLP, phổ thông đặc biệt  và phổ thông linh hoạt cộng 1.00/dặm hệ số GLP,

*Hạng phổ thông bán linh hoạt(W) và tiết kiệm linh hoạt(S,B,H,L,M) áp dụng như sau:

-Đổi chuyến bay,đổi hành trình và hoàn vé:

•    Hành trình trong châu Á (trừ Úc, Nhật): Phí 20USD

•    Hành trình khác: 100USD hoặc 10.000 JPY (Đối với giá tính bằng JPY)

•    Hành trình kết hợp 1/2 giá vé khứ hồi: Áp dụng mức phí loại vé khứ hồi cao nhất

•    Hành trình cộng chặng: Áp dụng mức phí cao nhất của các chặng thay đổi

Cộng 0.75/dặm cho hệ số GLP

*Hạng Tiết kiệm(T,N,R,Q):không được phép đổi hành trình

-Đổi chuyến bay,hoàn vé:

o    Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 250,000VNĐ

o    Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 500,000VNĐ

o    Kết hợp giá: Áp dụng mức phí cao nhất của các chặng thay đổi

*Hạng siêu tiết kiệm(E,P) là hạng vé không được phép thay đổi hoàn, hủy vé.

Thời hạn dừng tối thiểu :

•    Từ/đến châu Âu: 6 ngày

•    Khác: Không áp dụng

Thời hạn dừng tối đa : Áp dụng như trên, trừ trường hợp giá một chiều. Thay đổi tên : Không được phép Kết hợp giá :

•    Giá Khuyến mại đặc biệt: Không được phép

•    Các giá khác: Được phép. Áp dụng điều kiện chặt nhất.
Newer news items:
Older news items: