Hỗ trợ 24/24: 0918.818.842
Banner
vemaybayq.com Thông báo về lịch bay Mùa Đông của Vietnam Airlines đối với các đường bay Nội địa và Quốc Tế

Tin mới nhất


Thông báo về lịch bay Mùa Đông của Vietnam Airlines đối với các đường bay Nội địa và Quốc Tế

Thông báo về lịch bay Mùa Đông của Vietnam Airlines đối với các đường bay Nội địa và quốc tế

Phòng vé Greencanal  xin gửi tới Quý khách một số thay đổi về lịch bay Mùa Đông của Vietnam Airlines đối với đường bay nội địa và quốc tế như sau:

(áp dụng từ 28/10/2012 đến hết ngày 30/03/2013)

mua-dong-ha-noi mua-dong-o-matxcova

*Đối với đường bay nội địa

1.      Thay đổi về tần suất khai thác:
-          SGN – BMV: tăng thêm 3 chuyến/tuần thành 28 chuyến/tuần bằng máy bay AT7;
-          SGN – TBB: tăng thêm 2 chuyến/tuần thành 9 chuyến/tuần bằng máy bay AT7;
-          SGN – VCL: tăng thêm 2 chuyến/tuần thành 9 chuyến/tuần bằng máy bay AT7;
-          VKG – PQC: giảm 3 chuyến/tuần còn 4 chuyến/tuần khai thác bằng máy bay AT7;

2.      Thay đổi về loại máy bay khai thác:
-          SGN – PQC: khai thác 2 chuyến/tuần bằng A321 từ ngày 12/12/2012 (khi sân bay Phú Quốc mới đưa vào khai thác );
-          SGN  – VDH (Đồng Hới): khai thác toàn bộ bằng A321;

3.      Sản phẩm mới:
-          BMV – DAD – VII: khai thác 4 chuyến/tuần từ đầu mùa vào các ngày 1, 3, 5, 7 bằng máy bay AT7;
-          HAN – PQC: khai thác 5 chuyến/tuần bằng A321 từ ngày 12/12/2012 (khi sân bay Phú Quốc mới đưa vào khai thác );

4.      Thay đổi về tải:
-          HAN- SGN: tải cung ứng chiều HAN – SGN từ 4300 – 4500 ghế/ngày, chiều SGN – HAN từ 4500 – 4700 ghế/ngày,  tăng 11 % so với lịch bay mùa hè 2012;
-          SGN – DAD : tải cung ứng từ 1800 – 2100 ghế/ngày/chiều tăng 3 % so với lịch bay mùa hè 2012;
-          HAN – DAD : tải cung ứng từ 1500 – 1650 ghế/ngày/chiều giảm 6  % so với lịch bay mùa hè 2012;

5.      Các lưu ý khác:
-          BMV – DAD: khai thác 3 chuyến / tuần với hành trình BMV – DAD – BMV vào các ngày 2, 4, 6 và 4 chuyến/tuần với hành trình BMV – DAD – VII – DAD – BMV vào các ngày 1, 3, 5, 7;

*Đối với đường bay quốc tế

1.      Thay đổi về tần suất khai thác:
-          HAN – NGO: tăng thêm 1 chuyến/tuần từ 28/12/2012 lên thành 5 chuyến/tuần;
-          HAN – ICN: tăng thêm 3 chuyến/tuần từ tháng 12 năm 2012 lên thành 7 chuyến/tuần;
-          HAN – RGN: tăng thêm 2 chuyến/tuần lên thành 7 chuyến/tuần trong đó khai thác 5 chuyến/tuần bằng F70 và 2 chuyến tuần bằng A321 day 4,7;
-          SGN – RGN: tăng thêm 1 chuyến/tuần lên thành 4 chuyến/tuần bay bằng F70;
-          SGN – HKG: tăng thêm tần xuất 2 VN596/7 khai thác 3 chuyến/tuần vào các ngày 2, 4, 7 chặng SGN – HKG và ngày 1, 3, 5 chặng HKg - SGN;
-          SGN – BKK: tăng thêm tần xuất 3 VN605/4 khai thác 3 chuyến/tuần vào các ngày 3, 5, 7;
-          HAN – REP: tiếp tục khai thác thần suất bay đõ qua đêm tại REP VN847/6 với 4 chuyến/tuần. Tăng thêm tần xuất khai thác daily vào buổi chiều bằng A321 từ tháng 1 năm 2013;
-          SGN – REP: tăng thêm tần xuất khai thác daily bằng A321;

2.      Thay đổi về loại máy bay khai thác:

-          HAN – SIN: khai thác toàn bộ bằng A321, tổng tần xuất là 11 chuyến/tuần;
-          HAN – PEK: khai thác 3 chuyến/tuần bằng A330, 3 chuyến/tuần bằng A321;
-          SGN/HAN – PVG: khai thác bằng B777 giai đoạn Tết âm lich(8 -17/02/2013);
-          HAN – PUS: khai thác 3 chuyến/tuần bằng A330 (riêng gia đoạn Tết âm lịch khai thác 4 chuyến/tuần bằng A330), 3 chuyến/tuần bằng A321;

3.      Sản phẩm mới:
-          SGN – CGK (Jakarta, Indonesia): khai thác 4 chuyến/tuần vào các ngày 2, 3, 5, 7 bằng máy bay A321;

4.      Các lưu ý khác:
-          HAN/SGN  –  LGW (London-Gatwick, Anh): khai thác bay thẳng, không điểm dừng;
-          HAN  –  CTU (Thành đô, Trung Quốc): khai thác lai 3 chuyến / tuần vào các ngày 3, 5, 7 bằng máy bay F70;
-          HAN/SGN  –  NGO (Nagoya, Nhât Bản): đẩy sớm giờ bay chặng NGO – HAN/SGN 40 phút (khởi hành từ NGO lúc 10h35’);


Newer news items:
Older news items: