Hỗ trợ 24/24: 0918.818.842
Bảng quảng cáo
vemaybayq.com Thông báo khai trương đường bay mới của hãng hàng không Vietnam Airlines

Tin mới nhất


Thông báo khai trương đường bay mới của hãng hàng không Vietnam Airlines

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Vietnam Airlines mở đường bay mới

Tp. Hồ Chí Minh – Jakarta và Hà Nội – Phú Quốc

Hôm nay, Vietnam Airlines chính thức thông báo mở 2đường bay mới trong tháng 12/2012. Theo đó, từ ngày 02/12/2012 hãng bắt đầu khai thác đưa đường bay thẳngTp. Hồ Chí Minh - Jakarta (Indonesia)với tần suất 4  chuyến / tuần vào các ngày thứ Ba, Tư, Sáu và Chủ nhật bằng máy bay Airbus A321. Các chuyến bay sẽ khởi hành từ Tp. Hồ Chí Minh lúc 10:00 và từ Jakarta lúc 13:45(giờ địa phương),thời gian bay khoảng 3 giờ. Đây là đường bay thẳng đầu tiên giữa Việt Nam và Indonesia vàl à đường bay quốc tế mới thứ 2 của Vietnam Airlines được đưa vào khai thác trong năm 2012. Trên mạng bay nội địa, Vietnam Airlines mở đường bay thẳng Hà Nội – Phú Quốc từ ngày 12/12/2012, tần suất 5 chuyến/tuần, vào các ngày thứ Hai, Tư, Năm, Sáu và Chủ nhật với cùng loại máy bay Airbus A321. Các chuyến bay sẽ khởi hành từ Hà Nội lúc 10:00 và tại Phú Quốc lúc 13:15, thời gian bay khoảng 2 giờ và 25 phút.

Nhân dịp này, Vietnam Airlines áp dụng chương trình bán với giá đặc biệt. Cụ thể, giá vé khứ hồi cho hành trìnhTp. Hồ Chí Minh – Jakarta là 2.905.000 VNĐ, giảm tới 22% so với mức giá thông thường dành cho khách lẻ; Tp Hồ Chí Minh – Jakarta – Bali là 7.085.000 VNĐ, giảm 11%.Các mức giá trên chưa  bao gồm các khoản thuế, phí, phụ thu khác và có thể thay đổi theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm xuất vé, áp dụng cho khách mua vé từ 22/10/2012 đến 31/12/2012 và khởi hành từ 02/12/2012 đến 30/03/2013.
Trên đường bay Hà Nội – Phú Quốc – Hà Nội, Vietnam Airlines sẽ mở bán 300 chỗ với mức giá vé cực kỳ hấp dẫn, chỉ 120.000 VNĐ cho hành khách mua vé trong thời gian từ 22-27/11/2012 và khởi hành trong giai đoạn từ 12 - 21/12/2012. Đây là giá một chiều, chưa bao gồm các loại thuế, phí, phụ thu khác và có kèm theo điều kiện.
Như vậy, với 2 đường bay mới trong tháng 12/2012, mạng bay của Vietnam Airlines sẽ tăng lên 86 đường bay tới 28 điểm quốc tế và 20 điểm nội địa.
Để đặt chỗ và mua vé, xin vui lòng liên hệ các phòng vé và đại lý của Vietnam Airlines trên toàn quốc

Xin chân thành cảm ơn!

Hôm nay, Vietnam Airlines chính thức thông báo mở 2đường bay mớitrongtháng 12/2012. Theo đó, từngày02/12/2012 hãngbắtđầukhaithácđưađường bay thẳngTp. Hồ Chí Minh - Jakarta (Indonesia)vớitần suất 4 chuyến/tuần vào các ngày thứ Ba, Tư, Sáu và Chủ nhật bằng máy bay Airbus A321. Các chuyến bay sẽ khởi hành từ Tp. Hồ Chí Minh lúc 10:00 và từ Jakarta lúc 13:45(giờđịaphương),thờigian bay khoảng 3 giờ. Đâylàđường bay thẳngđầutiêngiữaVit Nam Indonesia vàlàđường bay quốctếmớithứ 2 của Vietnam Airlines đượcđưavàokhaitháctrongnăm 2012.

Trênmạng bay nộiđịa, Vietnam Airlines mởđường bay thẳngHàNội – PhúQuốctừngày 12/12/2012, tầnsuất 5 chuyến/tuần, vàocácngàythứHai, Tư, Năm, Sáu và Chủ nhật vớicùngloạimáy bay Airbus A321. Cácchuyến bay sẽkhởihànhtừHàNộilúc 10:00 vàtạiPhúQuốclúc 13:15, thờigian bay khoảng 2 giờvà 25 phút.

Nhân dịp này, Vietnam Airlines áp dụng chương trình bánvớigiáđặcbiệt. Cụthể, giá vé khứ hồichohànhtrìnhTp. Hồ Chí Minh – Jakarta 2.905.000 VNĐ, giảmtới 22% so vớimứcgiáthôngthườngdànhchokháchlẻ; TpHồChí Minh – Jakarta – Bali là 7.085.000 VNĐ, giảm 11%.Cácmứcgiátrênchưa bao gồm các khoản thuế, phí, phụthukhácvàcóthểthayđổitheotỷ giá ngânhàngtại thời điểm xuất vé, áp dụng cho khách mua vé từ 22/10/2012 đến 31/12/2012 và khởi hành từ 02/12/2012đến30/03/2013.

Trênđường bay HàNội – PhúQuốc – HàNội, Vietnam Airlines sẽmởbán300 chỗvớimứcgiávécựckỳhấpdẫn, chỉ120.000 VNĐ chohànhkháchmuavétrongthờigiantừ 22-27/11/2012 vàkhởihànhtronggiaiđoạntừ 12 - 21/12/2012. Đâylàgiámộtchiều, chưabaogồmcácloạithuế, phí, phụthukhácvàcókèmtheođiềukiện.

Như vậy, với 2 đường bay mới trong tháng 12/2012, mạng bay của Vietnam Airlines sẽtănglên 86 đường bay tới 28 điểmquốctếvà 20 điểmnộiđịa.

Để đặt chỗ và mua vé, xin vui lòng liên hệ các phòng vé và đại lý của Vietnam Airlines trên toàn quốc hoặc trên website của hãng tại địa chỉ www.vietnamairlines.com .


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: